Acumulator

AKUMULATORA NODOŠA PĀRSTRĀDEI - PRASĪBAS   1.  Inter Cars filiāles ir iespējams nodot nolietoto svina akumulatoru pārstrādei, par to saņemot atlaidi jauna iegādei. 2.  Vecā akumulotora vērtība dod aptuveni 10% atlaidi jauna iegādei.   Lai vecais akumulators būtu derīgs pārstrādei: 1.  Akumulators nedrīkst būt deformēts, vai bojāts tā korpuss. 2.  Akumulators nedrīkst būt atvērts.