Demontētu elementu pieņemšanas kritēriji

1. Atdota, demontēta daļā (kodols) jābūt pirktas preces, kuru apņem TR pārdošanas forma, ekvivalents, un rekomendējam, lai to piegādāt iepakojumā pēc pirkta eksemplāra. Gadījumā, kad nav oriģināla iepakojuma, atdota daļa jābūt viennozīmīgi apzīmēta ar pirktas preces indeksu.

2. Saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem, kodoli jābūt pasargāti un pakoti, lai nepiesārņotu vidi. No demontētiem elementiem (piem. stūres pārvadi ar pastiprinātāju, sūkņi, kondicionētāju kompresori) jābūt izraidīts darba līdzeklis un slēgtas ligzdas ar korķiem, noņemtiem, piem., no pirktām precēm.

3. Pieņemta būs tikai daļa komplektētā stāvoklī, nesadalīta uz sastāvdaļām un ievērojoša minētas tehniskās prasības.