AdBlue резервоар - T.TEC

1. Връщаната, демонтираната част (сърцевина) трябва да отговаря на закупената по-рано стока, обхваната от TR продажба (с възможност за връщане на изхабената, демонтираната сърцевина срещу заплащане) и препоръчва се да бъде доставена в оригиналната й опаковка. В случай липса на оригналната опаковка, връщаната част трябва да е описана недвусмислено съгласно номера на закупената стока. 

2. Съгласно закона за защита на околната среда, сърцевините трябва да се осигурят и опаковат така, че да не замръсяват околната среда. От демонираните части (напр. кормилни механизми със сервоуправление, помпи, компресори на климатични системи) трябва да се отстрани останалото в тях работно вещвество и да се блокират гнездата с помоща на тапите, извадени напр. от закупената стока.

3. Приемат се само комплектовани части, неразглобени на съставните елементи и отговарящи на посочените долу технически изисквания.
TURBO TEC

Technical condition requirements for removed AdBlue tanks

1. The returned core must have the same number as the purchased part or the number of the replacement part. The ADB00x number is an internal Turbo-Tec number. The OEM number is located on the tank housing. 2. The tank should be complete, i.e. the pumping module must not be dismantled.3. The electric bundle (wiring) must not be removed. 4. Plugs must not be removed. 5. The metal mounting sleeves must not be removed. 6. Depending on the model, the heat shield must not be removed. 7. The plastic spacers must not be removed. 8. Sink plugs must not be removed. 9. Regarding mechanical damage/cracks: the tanks are made of a material resistant to impact and mechanical damage/cracks. Damage of this nature practically does not occur.

Неприемливи случаи

1. The returned core should have the same number as the purchased part or the replacement number

1. The returned core should have the same number as the purchased part or the replacement number


2. The tank should be complete, i.e. the pumping module cannot be dismantled

2. The tank should be complete, i.e. the pumping module cannot be dismantled


3. All electronics and wiring harness must be in place.

3. All electronics and wiring harness must be in place.


4. Filling plugs/caps must be in place.

4. Filling plugs/caps must be in place.


5. The metal mounting sleeves must not be removed

5. The metal mounting sleeves must not be removed


6. Depending on the model, the heat shield cannot be removed

6. Depending on the model, the heat shield cannot be removed


7. Mounting plastic spacers must be in place.

7. Mounting plastic spacers must be in place.


8. Drain plugs cannot be removed

8. Drain plugs cannot be removed