Pnevmatichen tsilindŭr na sŭedinitelya

SACHS

Пневматични актуатори за съединител

1. Марка на ядрото SACHS (марката трябва да е четлива върху частта).

2. Ядрото трябва да е пълно (частта е пълна, ако 3-те основни компонента са все още включени: Пръстен-бутало, корпус, сензор).

3. Ядрото може да е корозирало и замърсено.

4. Ядрото няма да бъде прието - ако не съответства на марката SACHS.

Неприемливи случаи

Знак за марка SACHS - изисква се.

Знак за марка SACHS - изисква се.


Повърхностна корозия и замърсяване - приемливо.

Повърхностна корозия и замърсяване - приемливо.