Инжектор „помпа дюза“

BOSCH CR

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните инжектори (помпа дюза)

1. Инжекционните пръскачки може да са огънати, счупени или липсващи.
 
2. Инжекционният модул не може да се разглобява.

3. Номерът на производителя (OE номер) върху каросерията трябва да е четлив и да отговаря на каталожния номер.

4. Корпусът и точките на затягане (фиксиране) не могат да бъдат повредени.

5. Инжекторът не може да бъде силно корозирал или изгорял (нарушаване на стабилността на конструкцията).

6. Инжекторът не може да бъде (или да има), напр. огънато, усукано тяло, счупена пружина на помпата, счупена нагнетателна тръба и др.

Неприемливи случаи

Component disassembled, loose screws - unacceptable

Component disassembled, loose screws - unacceptable


Component disassembled, loose spring - unacceptable

Component disassembled, loose spring - unacceptable


Incomplete core - unacceptable

Incomplete core - unacceptable


Incomplete core - unacceptable

Incomplete core - unacceptable


Incomplete core - unacceptable

Incomplete core - unacceptable


Damage to the housing and nut - unacceptable

Damage to the housing and nut - unacceptable


Damage to the spring plate bore, damage to the pump piston cover due to bolt breakage - unacceptable

Damage to the spring plate bore, damage to the pump piston cover due to bolt breakage - unacceptable


Damage to the electrical connection - acceptable

Damage to the electrical connection - acceptable


Damage to the collar and lid - acceptable

Damage to the collar and lid - acceptable


Discoloration due to the use of defective fuel - unacceptable

Discoloration due to the use of defective fuel - unacceptable


Permissible corrosion on the spring plate

Permissible corrosion on the spring plate


Permissible corrosion on the spring

Permissible corrosion on the spring


Permissible Corrosion on Atomizer

Permissible Corrosion on Atomizer


Permissible corrosion on flange and lid

Permissible corrosion on flange and lid


Severe corrosion - unacceptable

Severe corrosion - unacceptable


No atomizer - acceptable; |##| Missing pin at the spring plate - acceptable

No atomizer - acceptable; |##| Missing pin at the spring plate - acceptable


Slight corrosion without loss of material - acceptable

Slight corrosion without loss of material - acceptable


 Mechanical damage. Damaged bolt and steel cover - acceptable

Mechanical damage. Damaged bolt and steel cover - acceptable


Unit Injector for trucks (all below)

Unit Injector for trucks (all below)


No spring - acceptable. |##| Disassembled unit injector - unacceptable

No spring - acceptable. |##| Disassembled unit injector - unacceptable


Damage to the brass cover - unacceptable

Damage to the brass cover - unacceptable