Електромагнитен инжектор Common Rail

DAXTONE

Изисквания за технически условия за отстранените инжектори Common Rail

1. Номерът на тялото трябва да е четлив и да отговаря на каталожния номер (с индекса на закупения краен продукт).

2. Инжекторът не може да бъде силно корозирал или изгорял

3. Корпусът и местата за затягане не трябва да са повредени.

4. Електрическите връзки или щепсели не трябва да са счупени или повредени.

5. Могат да бъдат приети само части, които не са разложени на компоненти и отговарят на определени технически изисквания.

Неприемливи случаи

The core should not have a damaged electrical connector

The core should not have a damaged electrical connector