Впръсквателна дюза – двупружинна

1. Връщаната, демонтираната част (сърцевина) трябва да отговаря на закупената по-рано стока, обхваната от TR продажба (с възможност за връщане на изхабената, демонтираната сърцевина срещу заплащане) и препоръчва се да бъде доставена в оригиналната й опаковка. В случай липса на оригналната опаковка, връщаната част трябва да е описана недвусмислено съгласно номера на закупената стока. 

2. Съгласно закона за защита на околната среда, сърцевините трябва да се осигурят и опаковат така, че да не замръсяват околната среда. От демонираните части (напр. кормилни механизми със сервоуправление, помпи, компресори на климатични системи) трябва да се отстрани останалото в тях работно вещвество и да се блокират гнездата с помоща на тапите, извадени напр. от закупената стока.

3. Приемат се само комплектовани части, неразглобени на съставните елементи и отговарящи на посочените долу технически изисквания.
BOSCH CR

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните впръсквателни дюзи – двупружинни

1. Накрайникът на инжектора може да бъде огънат или отчупен или може да липсва.

2. Инжекторът не трябва да е силно корозирал или след изгаряне (нарушаване на стабилността на конструкцията).

3. Номерът на производителя върху корпуса трябва да е четлив и съвместим с каталожния номер

4. Резбите и горивните маркучи не трябва да бъдат деформирани.

5. Корпусът и местата за завиване не трябва да бъдат повредени.

6.Стоката трябва да бъде връщана в оригинални опаковки (отнася се за марка Bosch).

7. Индексът на връщаната сърцевина трябва да е съгласно с индекса на закупената готова стока.

Неприемливи случаи

Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Сърцевината не трябва да бъде разглобена

Сърцевината не трябва да бъде разглобена


Сърцевината не може да е с наличие на корозия

Сърцевината не може да е с наличие на корозия


Сърцевината не може да е с наличие на корозия

Сърцевината не може да е с наличие на корозия


Сърцевината трябва да е с четливи номера върху корпуса

Сърцевината трябва да е с четливи номера върху корпуса


Сърцевината трябва да бъде комплектна

Сърцевината трябва да бъде комплектна