Стартер

HC-CARGO

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните стартери

1. Пиньонът на стартера не може да бъде прегрян (лилав цвят) и механично повреден.

2. Корпусът не може да бъде деформиран, спукан или с отчупени елементи.

3. Стартерът не може да има следи от развиване, не може да бъде разглобен.

4. Закрепванията на стартера не могат да бъде отчупени или повредени.

5. Не може да има силна корозия.

6. Индексът на връщаната сърцевина трябва да е съгласно с индекса на готова стока.

Неприемливи случаи

Без никакви следи от механични повреди

Без никакви следи от механични повреди


Без никакви следи от механични повреди

Без никакви следи от механични повреди


Без никакви следи от механични повреди

Без никакви следи от механични повреди


Сърцевината не може да е с наличие на корозия

Сърцевината не може да е с наличие на корозия


Сърцевината не може да е с наличие на корозия

Сърцевината не може да е с наличие на корозия