Спирачен апарат (спирачна челюст) на дисковата спирачка за камиони

KNORR

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните спирачни апарати KNORR

1. Корпусът на спирачния апарат не може да бъде напукан, счупен или деформиран.

2. Спирачният апарат трябва да бъде комплектен и не разглобен на съставни елементи.

3. Спирачният апарат трябва да има механизъм за саморегулиране.

4. Спирачният апарат трябва да има идентификационна табела.

5. Индексът на връщаната сърцевина трябва да е съгласно с индекса на закупената готова стока.

Неприемливи случаи

Broken, bent pushers - unacceptable

Broken, bent pushers - unacceptable


Abrasion of the body surface - unacceptable

Abrasion of the body surface - unacceptable


Abrasion of the body surface - unacceptable

Abrasion of the body surface - unacceptable


Abrasion of the body surface - unacceptable

Abrasion of the body surface - unacceptable


Abrasion of the body surface - unacceptable

Abrasion of the body surface - unacceptable


Deep corrosion - unacceptable

Deep corrosion - unacceptable


Cuts, abrasions, body cuts - unacceptable

Cuts, abrasions, body cuts - unacceptable


Cuts, abrasions, body cuts - unacceptable

Cuts, abrasions, body cuts - unacceptable


Cuts, abrasions, body cuts - unacceptable

Cuts, abrasions, body cuts - unacceptable


Cuts, abrasions, body cuts - unacceptable

Cuts, abrasions, body cuts - unacceptable


Broken, bent pushers - unacceptable

Broken, bent pushers - unacceptable


Broken, bent pushers - unacceptable

Broken, bent pushers - unacceptable


Deep corrosion - unacceptable

Deep corrosion - unacceptable