Заден мост

1. Върнатата, демонтирана част (core) трябва да бъде еквивалент на закупения продукт, подлежащ на продажната форма TR. Препоръчително е тя да се достави в оригиналната опаковка, получена при закупуване. При липса на оригинална опаковка, връщаната част трябва да бъде маркирана с точните данни от новозакупения продукт.

2. Съгласно изискванията за опазване на околната среда, възлите трябва да са обезопасени и опаковани по такъв начин, че да не замърсяват околната среда. От демонтираните части (например кормилни механизми със сервоусилване, помпи, климатични компресори) отстранете остатъка от работния агент и затворете изводите с тапи, например с тези от закупения продукт.

3. Приемат се само комплектовани части и неразглобени на съставни елементи, които отговарят на по-долу описаните технически изисквания.

FORTUNE LINE


  1. Връщаните възли трябва да бъдат от един и същ модел автомобил – еднаква форма и размери с поръчвания мост. В рамките на един и същ модел автомобил, допустимо е връщането на различна версия на мост, отнасящо се до оборудване и версии на двигателя, например ABS / без ABS, дискови спирачки / барабанни спирачки.
    Върнатите възли трябва да бъдат цели. Главните елементи на възлите трябва да са монтирани в тях. Допустимо е закрепването на дребни, разхлабени елементи на мост по траен начин към основата.
  2. Допустимо е напукването на торсионните прътове, но е недопустимо прерязването или изрязването на прътовете. Допустима е липсата на дребни елементи от задния мост, като: винтове, тампони, шенкели, сайлентблокове, стабилизираща щанга.
  3. Връщаната стока не трябва да бъде в опаковка.

Неприемливи случаи

Връщане на възли от различен модел автомобил (различна форма и размери) - недопустимо

Връщане на възли от различен модел автомобил (различна форма и размери) - недопустимо


Липса на монтирана стабилизираща щайга -допустимо

Липса на монтирана стабилизираща щайга -допустимо


Липса на шенкели - допустимо

Липса на шенкели - допустимо


Липса на сайлент блок на моста - допустимо

Липса на сайлент блок на моста - допустимо


Пукнат торсионен прът - допустимо

Пукнат торсионен прът - допустимо


Изрязан торсионен прът - недопустимо

Изрязан торсионен прът - недопустимо


Прерязан торсионен прът - недопустимо

Прерязан торсионен прът - недопустимо


Връщане на възли от един и същ модел, но различна версия - допустимо

Връщане на възли от един и същ модел, но различна версия - допустимо


Връщане на възли от един и същ модел, но различна версия - допустимо

Връщане на възли от един и същ модел, но различна версия - допустимо


Цели върнати възли - допустимо

Цели върнати възли - допустимо


Липса на един от главните възлови елементи (носач) - недопустимо

Липса на един от главните възлови елементи (носач) - недопустимо


Разхлабени главни възлови елементи - недопустимо

Разхлабени главни възлови елементи - недопустимо


Главни възлови елементи монтирани към основата - допустимо

Главни възлови елементи монтирани към основата - допустимо


Пукнат торсионен прът - допустимо

Пукнат торсионен прът - допустимо


Разхлабени възлови елементи, монтирани по траен начин към основата - допустимо

Разхлабени възлови елементи, монтирани по траен начин към основата - допустимо


Loose or detached small core elements due to a breakage of the torsion bar - acceptable

Loose or detached small core elements due to a breakage of the torsion bar - acceptable


Връщане на възли от един и същ модел автомобил (еднаква форма) - допустимо

Връщане на възли от един и същ модел автомобил (еднаква форма) - допустимо


Връщане на възли от различен модел автомобил (различна форма) - недопустимо

Връщане на възли от различен модел автомобил (различна форма) - недопустимо


Връщане на възли от различен модел автомобил (различна форма) - недопустимо

Връщане на възли от различен модел автомобил (различна форма) - недопустимо


Връщане на възли от един и същ модел автомобил (еднаква форма и размери) - допустимо

Връщане на възли от един и същ модел автомобил (еднаква форма и размери) - допустимо


Връщане на възли от един и същ модел, но различна версия - допустимо

Връщане на възли от един и същ модел, но различна версия - допустимо


Изрязан торсионен прът - недопустимо

Изрязан торсионен прът - недопустимо