Кормилна уредба за превозни средства

BOSCH

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните кормилни уредби за превозни средства

1. Външният корпус, монтажните носещи профили за каросерията или отворите за винтове не трябва да бъдат пукнати нито деформирани

2. Подвижните механизми (валът) не трябва да бъдат надраскани - блокирани

3. Зъбите на шлицовия вал както и резбованите отвори не трябва да бъдат повредени или срязани

4. Предавката не трябва да е силно корозирала (нарушаване на стабилността на конструкцията)

5. Изисква се висящ етикет на производителя.

6. В случай на липса на висящ етикет е позволено връщане на сърцевината в оригинална опаковка с индекс.

7.Индексът на връщаната сърцевина трябва да е съгласно с индекса на закупената готова стока.

Неприемливи случаи

Complete core without any mechanical damage - required

Complete core without any mechanical damage - required


Complete core without any mechanical damage - required

Complete core without any mechanical damage - required


Mechanical damage - unacceptable

Mechanical damage - unacceptable


Complete core without any mechanical damage - required

Complete core without any mechanical damage - required


Damaged housing - unacceptable

Damaged housing - unacceptable


Damaged housing - unacceptable

Damaged housing - unacceptable


Damaged housing - unacceptable

Damaged housing - unacceptable


Corrosion - unacceptable

Corrosion - unacceptable


Manufacturer number for part (starting e.g. with 76..955…) or Bosch spare part number (starting with e.g. 76… or KS…) for part or Bosch spare part number (starting with e.g. 76… or KS…) on the box

Manufacturer number for part (starting e.g. with 76..955…) or Bosch spare part number (starting with e.g. 76… or KS…) for part or Bosch spare part number (starting with e.g. 76… or KS…) on the box


For safety reasons, please check that all plugs are in place. If the plug is missing, please install it yourself to avoid oil leakage.

For safety reasons, please check that all plugs are in place. If the plug is missing, please install it yourself to avoid oil leakage.


For safety reasons, please check that all plugs are in place. If the plug is missing, please install it yourself to avoid oil leakage.

For safety reasons, please check that all plugs are in place. If the plug is missing, please install it yourself to avoid oil leakage.


For safety reasons, please check that all plugs are in place. If the plug is missing, please install it yourself to avoid oil leakage.

For safety reasons, please check that all plugs are in place. If the plug is missing, please install it yourself to avoid oil leakage.


Light & modest corrosion - acceptable

Light & modest corrosion - acceptable


Light & modest corrosion - acceptable

Light & modest corrosion - acceptable


Mechanical damage - unacceptable

Mechanical damage - unacceptable


Disassembled part - unacceptable

Disassembled part - unacceptable


Missing gear nut - acceptable

Missing gear nut - acceptable