Задвижваща поулоска

LAUBER

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните задвижващи полуоски

1. Резбите и шлицовите съединения не трябва да бъдат повредени.

2. Валът на полуоската не може да бъде напукан, огънат или деформиран.

3. Допуска се липса на иглен лагер срещан в шарнирните в някои полуоски. Оста за поставяне на лагера не трябва да бъде повредена.

4. Полуоската не трябва да е силно корозирала или след изгаряне (нарушаване на стабилността на конструкцията)

5. Ябълковидният болт и неговите вътрешни елементи не трябва да бъдат напукани или деформирани.

6. Допуска се евентуална липса на сфера в външния шарнир (жлебът не трябва да бъде повреден).