Кормилна рейка със сервоусилване

LIZARTE

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните кормилни рейки със сервоусилване

1. Външният корпус, монтажните носещи профили за каросерията или отворите за винтове не трябва да бъдат пукнати нито деформирани

2. Подвижните механизми (валът) не трябва да бъдат надраскани - блокирани

3. Зъбите на шлицовия вал, както и резбовите отвори както и кормилните щанги не трябва да бъдат повредени или срязани,

4. Предавката не трябва да е силно корозирала (нарушаване на стабилността на конструкцията)

5. Кабелите не трябва да бъдат огънати, демонтирани.

6. Индексът на връщаната сърцевина трябва да е съгласно с индекса на закупената готова стока.НЕ СЕ ИЗИСКВА КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕЙКАТА