Кормилна рейка без сервоусилване

BOSCH

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните кормилни рейки без сервоусилване

1. Външният корпус, монтажните носещи профили за каросерията или отворите за винтове не трябва да бъдат пукнати нито деформирани

2. Подвижните механизми (валът) не трябва да бъдат надраскани - блокирани

3. Зъбите на шлицовия вал не трябва да бъдат повредени или срязани

4. Предавката не трябва да е силно корозирала (нарушаване на стабилността на конструкцията)).

5. Индексът на връщаната сърцевина трябва да съгласно с индекса на готова стока.

6. Изисква се висящ етикет на производителя.

7. В случай на липса на висящ етикет е позволено връщане на сърцевината в оригинална опаковка с индекс.

Неприемливи случаи

Tie rods at the same angle - acceptable

Tie rods at the same angle - acceptable


Tie rods bent, deformed or not at the same angle - not acceptable

Tie rods bent, deformed or not at the same angle - not acceptable


Slight mechanical damage - acceptable

Slight mechanical damage - acceptable


Mechanical damage - unacceptable

Mechanical damage - unacceptable


Mechanical damage - unacceptable

Mechanical damage - unacceptable


Damaged or welded tie rod - unacceptable

Damaged or welded tie rod - unacceptable


Damaged or welded tie rod - unacceptable

Damaged or welded tie rod - unacceptable


The manufacturer's number on the part (starting e.g. with 78..974) or the Bosch spare part number (starting with e.g. 78... or KS...) on the part, the Bosch spare part number (starting with e.g. 78... or KS...) on the box (as an auxiliary)

The manufacturer's number on the part (starting e.g. with 78..974) or the Bosch spare part number (starting with e.g. 78... or KS...) on the part, the Bosch spare part number (starting with e.g. 78... or KS...) on the box (as an auxiliary)


Strong corrosion - unacceptable

Strong corrosion - unacceptable


Strong corrosion - unacceptable

Strong corrosion - unacceptable


Damaged or welded tie rod - unacceptable

Damaged or welded tie rod - unacceptable


Damaged housing - unacceptable

Damaged housing - unacceptable


Damaged housing - unacceptable

Damaged housing - unacceptable


Light and superficial corrosion on the gear- acceptable

Light and superficial corrosion on the gear- acceptable


Light corrosion on the valve - acceptable

Light corrosion on the valve - acceptable


Slight corrosion on the tie rod - acceptable

Slight corrosion on the tie rod - acceptable


Surface corrosion on the tie rod - acceptable

Surface corrosion on the tie rod - acceptable


Broken housing - unacceptable

Broken housing - unacceptable