Компресор за климатик

VALEO A/C

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните компресори на климатични системи

1. The body with pulley may not be mechanically damaged, strongly corroded or burnt out (structure stability disturbance).

2. The system connection sockets may not be damaged. The must be closed using a plugs from the purchased compressor.

3. The fixtures may not be broken, removed or cracked.

4. The returned core must be equivalent - substitute of the purchased compressor.

5. Manufacturer's sale number on the body must be legible.

6. The compressor cores to be returned may not be seized, the pulley clutch disk must be movable.

7. The electric connections may not be damages or torn off; if the connector is missing, the cable shall be so long that a connection of new connector is possible.Неприемливи случаи

Външни повреди

Външни повреди


Външни повреди

Външни повреди


Транспортни защити върху отворите под налягане

Транспортни защити върху отворите под налягане


Липса на транспортна защита (преди да върнете стоката сложете защитата от новата сърцевина)

Липса на транспортна защита (преди да върнете стоката сложете защитата от новата сърцевина)


Състоянието на компресора трябва да е също като в момента на демонтирането му от превозното средство. Не може да е разглобен. Сърцевината е разглобена.

Състоянието на компресора трябва да е също като в момента на демонтирането му от превозното средство. Не може да е разглобен. Сърцевината е разглобена.


Дефектна или повредена сърцевина

Дефектна или повредена сърцевина


Дефектна или повредена сърцевина

Дефектна или повредена сърцевина


блокираните компресори не се приемат обратно

блокираните компресори не се приемат обратно


Съединителят на компресора трябва да може да се върти в двете посоки на 360°

Съединителят на компресора трябва да може да се върти в двете посоки на 360°