Компресор за климатик

AIRSTAL

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните компресори на климатичните системи

Връщаните компресори могат да бъдат приети само ако са от същия тип или взаимозаменяеми, заместителите на различните референции са посочени от търговеца (информацията е достъпна на сайта чрез въвеждане на номера на компресора: http://search.airstal.com/#/views/second).

1. Компресорът не трябва да бъде блокиран.

2. Корпусът заедно с ремъчната шайба не трябва да бъдат механично повредени, без видими пукнатини, силно корозирали или след изгаряне (нарушаване на стабилността на конструкцията).

3. Присъединителните гнезда към системата не трябва да бъдат повредени. Трябва да бъдат затапени с тапа от закупения компресор.

4. Захващанията не могат да бъдат счупени, скъсани или напукани.

5. Компресора и неговите компоненти трябва да бъдат оригинални.

6. Връщаната сърцевина трябва да бъде еквивалент - заместител на закупения компресор за климатична система.Неприемливи случаи

Външни повреди

Външни повреди


Корозирала или изгоряла сърцевина

Корозирала или изгоряла сърцевина


Дефектна или повредена сърцевина

Дефектна или повредена сърцевина


Външни повреди

Външни повреди


Корозирала или изгоряла сърцевина

Корозирала или изгоряла сърцевина


Липсващи части

Липсващи части


Механични повреди

Механични повреди


Компресорът не е блокиран. Съединителят на компресора трябва да може да се върти в двете посоки на 360°

Компресорът не е блокиран. Съединителят на компресора трябва да може да се върти в двете посоки на 360°


Пълен компресор

Пълен компресор


Отрязан e много къс кабел, но става за поправка

Отрязан e много къс кабел, но става за поправка


Механични повреди

Механични повреди


Пълен компресор

Пълен компресор


Дефектна или повредена сърцевина

Дефектна или повредена сърцевина


Блокиран компресор

Блокиран компресор


Състоянието на компресора трябва да е също като в момента на демонтирането му от превозното средство. Не може да е разглобен. Сърцевината е разглобена

Състоянието на компресора трябва да е също като в момента на демонтирането му от превозното средство. Не може да е разглобен. Сърцевината е разглобена


Механични повреди

Механични повреди


Дефектна или повредена сърцевина

Дефектна или повредена сърцевина


Mechanically damaged port - unacceptable

Mechanically damaged port - unacceptable


Mechanically damaged port - unacceptable

Mechanically damaged port - unacceptable


Severe corrosion on the compressor || Missing pulley - unacceptable

Severe corrosion on the compressor || Missing pulley - unacceptable