Компресор за климатик

DENSO REMAN

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните компресори на климатичните системи

1. Корпусът заедно с ремъчната шайба не трябва да бъдат механично повредени, без видими пукнатини, силно корозирали или след изгаряне (нарушаване на стабилността на конструкцията).

2. Присъединителните гнезда към системата не трябва да бъдат повредени. Трябва да бъдат затапени с тапа от закупения компресор.

3. Захващанията не могат да бъдат счупени, скъсани или напукани.

4. Връщаната сърцевина трябва да бъде еквивалент - заместител на закупения компресор за климатична система.

5. Електрическите съединения на сърцевината не трябва да бъдат повредени или скъсани, а в случай на липса на щепсел, останалия кабел трябва да бъде толкова дълъг за да позволи присъединяване на нова връзка.

6. Връщаните сърцевини на компресорите не трябва да бъдат надраскани, дискът на съединителя на ремъчната шайба трябва да може да се върти.Неприемливи случаи

Отрязаният кабел е прекалено къс

Отрязаният кабел е прекалено къс


Състоянието на компресора трябва да е също като в момента на демонтирането му от превозното средство. Не може да е разглобен. Сърцевината е разглобена.

Състоянието на компресора трябва да е също като в момента на демонтирането му от превозното средство. Не може да е разглобен. Сърцевината е разглобена.


Дефектна или повредена сърцевина

Дефектна или повредена сърцевина


Корозирала или изгоряла сърцевина

Корозирала или изгоряла сърцевина


Транспортни защити върху отворите под налягане

Транспортни защити върху отворите под налягане


Дефектна или повредена сърцевина

Дефектна или повредена сърцевина


Липса на транспортна защита (преди да върнете стоката сложете защитата от новата сърцевина)

Липса на транспортна защита (преди да върнете стоката сложете защитата от новата сърцевина)


блокираните компресори не се приемат обратно

блокираните компресори не се приемат обратно


Съединителят на компресора трябва да може да се върти в двете посоки на 360°

Съединителят на компресора трябва да може да се върти в двете посоки на 360°


Външни повреди

Външни повреди


Външни повреди

Външни повреди