Компресор за сгъстен въздух

KNORR

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните компресори за сгъстен въздух

1. Валът и резбата върху него не могат да бъдат повредени.

2. Компресорът трябва да бъде комплектен (пълен) и не разглобен на съставни елементи.

3. Главата не трябва да бъде спукана или деформирана.

4. Корпусът, захващанията и отворите закрепващи компресора не могат да бъдат повредени или деформирани.

5. Резбите в отворите не трябва да бъдат повредени или деформирани (ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА КОМПРЕСОРИ KNORR)

6. Компресорът трябва да има идентификационна табела. (ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА КОМПРЕСОРИ KNORR)

7.Индексът на връщаната сърцевина трябва да бъде съгласно с индекса на закупената готова стока.

Неприемливи случаи


Deep mechanical damage - unacceptable

Deep mechanical damage - unacceptable


Deep mechanical damage - unacceptable

Deep mechanical damage - unacceptableOnly Knorr or Wabco cores are accepted

Only Knorr or Wabco cores are accepted


Core supplier other than Knorr and Wabco - unacceptable

Core supplier other than Knorr and Wabco - unacceptable
Deep mechanical damage - unacceptable

Deep mechanical damage - unacceptable


Deep mechanical damage - unacceptable

Deep mechanical damage - unacceptable


Deep mechanical damage - unacceptable

Deep mechanical damage - unacceptable


Deep corrosion - unacceptable

Deep corrosion - unacceptable


Deep corrosion - unacceptable

Deep corrosion - unacceptable


No lid - unacceptable

No lid - unacceptable


No lid - unacceptable

No lid - unacceptable


Deep corrosion on the inside - unacceptable

Deep corrosion on the inside - unacceptable