Горивонагнетателна помпа (ГНП) Common Rail

DELPHI CR

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните горивонагнетателни помпи Common Rail

1. Корпусът на помпата не трябва да бъде повреден, силно корозирал, нито след изгаряне.

2. Точките на закрепване и излизащите елементи не трябва да бъдат повредени.

3. Липса на видими признаци от демонтажни следи на елементите на помпата.

4. Електрическите връзки или щепсели не трябва да бъдат скъсани или повредени.

5. Резбовите съединения не трябва да бъдат повредени.

6. Прилягащите повърхности не трябва да бъдат деформирани, нито повредени.

7. Номерът на производителя / референтния върху корпуса трябва да бъде четлив и съвместим с каталожния номер.

Неприемливи случаи

Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


Никакви механични повреди

Никакви механични повреди


No labels / identification - unacceptable

No labels / identification - unacceptable


Severe scratches; Thread; Damaged housing || Rust; Any corrosion inside or outside - unacceptable

Severe scratches; Thread; Damaged housing || Rust; Any corrosion inside or outside - unacceptable


No filter/spring edge - unacceptable

No filter/spring edge - unacceptable


No ZME pressure control valve - unacceptable

No ZME pressure control valve - unacceptable


Сърцевината трябва да е комплектна

Сърцевината трябва да е комплектна


Сърцевината трябва да е комплектна

Сърцевината трябва да е комплектна


Сърцевината трябва да е комплектна

Сърцевината трябва да е комплектна


Сърцевината трябва да е комплектна

Сърцевината трябва да е комплектна