Горивонагнетателна помпа (ГНП) Common Rail

DIESEL REMAN

Изисквания за техническото състояние на отстранените инжекционни помпи Common Rail

1. Корпусът на помпата не трябва да е повреден, силно корозирал или изгорял.

2. Точките за закрепване и външните части не трябва да са повредени.

3. Да няма видими следи от отстраняване на част от помпата.

4. Електрическите връзки и щепсели не трябва да са отстранени или повредени.

5. Винтовите връзки не трябва да са повредени.

6. Контактните повърхности не трябва да се деформират или повреждат.

7. Номерът на производителя / референтният номер върху корпуса трябва да е четлив и да съответства на каталожния номер.

Неприемливи случаи

No mechanical damages - required

No mechanical damages - required


Missing regulation valve ZME pressure - unacceptable

Missing regulation valve ZME pressure - unacceptable


The core must be complete  - required

The core must be complete - required


The core must be complete - required

The core must be complete - required


The core must be complete - required

The core must be complete - required


The core must be complete - required

The core must be complete - required