Въздушен дебитомер

1. Връщаната, демонтираната част (сърцевина) трябва да отговаря на закупената по-рано стока, обхваната от TR продажба (с възможност за връщане на изхабената, демонтираната сърцевина срещу заплащане) и препоръчва се да бъде доставена в оригиналната й опаковка. В случай липса на оригналната опаковка, връщаната част трябва да е описана недвусмислено съгласно номера на закупената стока. 

2. Съгласно закона за защита на околната среда, сърцевините трябва да се осигурят и опаковат така, че да не замръсяват околната среда. От демонираните части (напр. кормилни механизми със сервоуправление, помпи, компресори на климатични системи) трябва да се отстрани останалото в тях работно вещвество и да се блокират гнездата с помоща на тапите, извадени напр. от закупената стока.

3. Приемат се само комплектовани части, неразглобени на съставните елементи и отговарящи на посочените долу технически изисквания.
BOSCH

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните дебитомери

1. Мястото за включване не трябва да бъде повредено.

2. Температурният датчик или потенциометъра не трябва да бъдат повредени.

3. Корпусът на дебитомера не може да бъде напукан, счупен или деформиран.

4. Номера на производителя върху корпуса трябва да бъде четлив (отнася се за връщани части на фирма BOSH) и съгласно каталожния  номер.

5. Не  може да има следи  от отвиване на измервателния елемент, винтовете трябва да бъдат оригинални и механично неповредени.

6. Блокът трябва да бъде комплектен (пълен), в събрано положение.

7. Стоката трябва да бъде връщана в оригинални опаковки (отнася се за марка Bosch).

Неприемливи случаи

Без никакви следи от механични повреди

Без никакви следи от механични повреди


Damage to housing, plugs, connectors, mesh - unacceptable

Damage to housing, plugs, connectors, mesh - unacceptable


Damage to the mounting screws, dismantled or non-original sensor plug - unacceptable

Damage to the mounting screws, dismantled or non-original sensor plug - unacceptable


Сърцевината не може да бъде модифицирана

Сърцевината не може да бъде модифицирана