Blok za Upravlenie ABS - KNORR

1. Връщаната, демонтираната част (сърцевина) трябва да отговаря на закупената по-рано стока, обхваната от TR продажба (с възможност за връщане на изхабената, демонтираната сърцевина срещу заплащане) и препоръчва се да бъде доставена в оригиналната й опаковка. В случай липса на оригналната опаковка, връщаната част трябва да е описана недвусмислено съгласно номера на закупената стока. 

2. Съгласно закона за защита на околната среда, сърцевините трябва да се осигурят и опаковат така, че да не замръсяват околната среда. От демонираните части (напр. кормилни механизми със сервоуправление, помпи, компресори на климатични системи) трябва да се отстрани останалото в тях работно вещвество и да се блокират гнездата с помоща на тапите, извадени напр. от закупената стока.

3. Приемат се само комплектовани части, неразглобени на съставните елементи и отговарящи на посочените долу технически изисквания.
KNORR

Technical condition requirements for removed ABS control units

1. The core must have a legible manufacturer number.2. The index of the returned core must match the index of the purchased final product. 3. The core must have a Knorr or Wabco nameplate, cores from other manufacturers will not be accepted. 4. The core must not have mechanical damage caused by improper maintenance or disassembly of the old part: e.g. impacts, cuts, grinding, breakage, browning. 5. Returns must be complete, assembled, with no traces of disassembly or modification. No screwed or pressed-in parts, e.g. electronics, compression piston rods, plugs - unacceptable. 6. The core must not be heavily corroded behind the outer part of the housing, casting. 7. The returned core must not show any signs of excessive oxidation on the outside of the housing, casting. 8. Returns must not show any signs of excessive damage caused by excessive use or improper operation.

Неприемливи случаи

Твърде сериозна и дълбока корозия - недопустимо

Твърде сериозна и дълбока корозия - недопустимо


Непълен артикул - недопустимо

Непълен артикул - недопустимо


Блок за управление на ABS без никакви механични повреди

Блок за управление на ABS без никакви механични повреди


Щети по корпуса - недопустимо

Щети по корпуса - недопустимо


Щети по електрическите конектори - недопустимо

Щети по електрическите конектори - недопустимо


ABS блокът трябва да бъде върнат изцяло и напълно сглобен

ABS блокът трябва да бъде върнат изцяло и напълно сглобен


Твърде сериозна и дълбока корозия - недопустимо

Твърде сериозна и дълбока корозия - недопустимо