Комплект съединител

SACHS

Изисквания относно техническото състояние на притискателния механизъм на съединителя (430 mm)

1. Корпусът на съединителя не може да има пукнатини или деформации.

2. Лостовете изключващи съеденителя не трябва да бъдат счупени или спукани.

3. Индексът на върнатата сърцевина трябва да е съгласно с индекса на закупената готова стока.

Неприемливи случаи

Прегрял корпус

Прегрял корпус


Силно корозирала главина на диска на съединителя

Силно корозирала главина на диска на съединителя


Огънат диск на съединителя с износена главина

Огънат диск на съединителя с износена главина


Спукана централна пружина

Спукана централна пружина


Unfolded design - unacceptable

Unfolded design - unacceptable


Damaged structure - unacceptable

Damaged structure - unacceptable


Напукан притискателен диск

Напукан притискателен диск


Изгорени фрикционни накладки

Изгорени фрикционни накладки


Спукани фрикционни накладки

Спукани фрикционни накладки


Defective muffler - acceptable

Defective muffler - acceptable


Broken pressure plate - unacceptable

Broken pressure plate - unacceptable


Worn spring - acceptable

Worn spring - acceptable


Worn spring - acceptable

Worn spring - acceptable