Критерии за одобрение на демонтираната част


  • Върнатата демонтирана част (OLD CORE) е необходимо да бъде еквивалент на закупения продукт. Препоръчително е връщаната част да е в оригиналната опаковка на закупения нов артикул. В случай че ползването на оригиналната опаковка не е възможно, то връщаната част трябва да бъде маркирана с точните данни от новозакупения продукт.


  • Съгласно изискванията за защита на околната среда, връщаните възли трябва да са обезопасени и опаковани по такъв начин, че да не замърсяват околната среда. Демонтираните части и възли (например кормилни механизми със сервоусилване, помпи, компресори на климатични системи) трябва да бъдат предоставяни без работния агент. Изводите на връщаното тяло е необходимо да бъдат затворени с тапи, например с тези от закупения продукт.

  • Приемаме само комплектовани, неразглобени части, отговарящи на посочените по-долу технически изисквания.