BOSCH UKŁAD HAMULCOWY


BOSCH UKŁAD HAMULCOWY

Wymagania dot. stanu technicznego wymontowanych zacisków hamulca tarczowego

Cal1 Cal10

1. Telo zatisnika ne sme biti napočeno, polomljeno ali deformirano.

2. Telo zatisnika ne sme biti močno korodirano ali v stanju pregorelosti (oslabitev stabilnosti konstrukcije zatisnika)

C45 3. Zatisnik mora biti kompleten in ne razstavljen na sestavne elemente.

6.Ohišje motorčka električnega zatisnika je lahko počeno, a mora biti nameščeno.

5. Indeks vrnjenega jedra mora biti skladen z indeksom kupljenega gotovega izdelka.

   Procedura identifikacije: 

- Odčitek številke dela Bosch s starega dela (začenjajoč se z 0 986... ali 0 204 103...)

- Odčitek številke dela Bosch z originalne škatlice začenjajoč se z 0 986... ali 0 204 103...)

- Primerjava izdelka s sliko v sistemu (če je na voljo)

OPOZORILO! Identifikacija zavornih zatisnikov je otežena, če so označbe poškodovane ali če jih sploh ni in je blago dobavljeno brez embalaže. Vrnjene dele brez številke na proizvodu je možno sprejeti, če so dostavljeni zapakirani v originalni embalaži. V tem cilju se je treba poslužiti številke Bosch z etikete na originalni škatli (Back-in-box) in preveriti skladnost proizvoda s sliko v sistemu (če je na voljo).


Przykłady nieakceptowalne
Cal2

Uszkodzenia mechaniczne obudowy - wyłamany uchwyt - niedopuszczalne


Cal3

Uszkodzenia mechaniczne obudowy - wyłamany uchwyt - niedopuszczalne


Cal6

Połamana wtyczka - pozostało > 5 mm materiału - dopuszczalne


Cal4

Wyżłobienia, rysy itp. - niedopuszczalne


Cal5

Połamana wtyczka - pozostało < 5 mm materiału - niedopuszczalne


Cal8

Niewielkie uszodzenia lub rozszczepienie obudowy silniczka - dopuszczalne


Cal9

Połamane uchwyty mocujące - niedopuszczalne


Cal7

Znaczące uszkodzenia obudowy silnika lub pęknięty silniczek - niedopuszczalneLoader