BOSCH WTRYSK


BOSCH WTRYSK

Zahteve glede tehničnega stanja odmontiranih injektorjev Common Rail

Kryteria wtryskiwacz cr

1. Wtryskiwacz nie może być rozmontowany na części składowe.

2. Brak ewidentnych uszkodzeń korpusu spowodowanych nieprawidłową obsługą.

3. Wtryskiwacz musi być kompletny z rozpylaczem, elektromagnesem oraz króćcem dopływu paliwa.

4. Towar musi być zwracany w oryginalnych opakowaniach (dotyczy marki Bosch)

5. Numer zwracanego wtryskiwacza musi odpowiadać numerowi z zakpuionej części.

6. Możliwość identyfikacji:

-Numer producenta Bosch ( rozpoczynający się od 0 445 110, 115, 116, 117...) na części lub

-Numer producenta pojazdu OE(S) na części lub

- Numer części zamiennej BX Bosch ( zaczynający się np. od 0 986 435...) na części lub

- Numer części zamiennej BX Bosch ( zaczynający się np. od 0 986 435...) na pudełku

Przykłady nieakceptowalne
Cr2

Brak rozpylacza - niedopuszczalne


Cr3

Brak króćca przyłączeniowego - niedopuszczalne


Cr19

Zabrudzenie - dopuszczalne. Wyjątek: brak możliwości odczytu numeru


Cr20

Nadtopienia materiału - niedopuszczalne


Cr21

Czytelny numer


Cr1

Zespół rozmontowany - niedopuszczalne


Cr4

Brak elektromagnesu - niedopuszczalne


Cr18

Części oczyszczone z rdzy - dopuszczalne


Cr12

Uszkodzenia korpusu spowodowane nieprawidłową obsługą - niedopuszczalne


Cr13

Uszkodzenia korpusu spowodowane nieprawidłową obsługą - niedopuszczalne


Cr14

Uszkodzenia korpusu spowodowane nieprawidłową obsługą - niedopuszczalne


Cr8

Uszkodzenia po kluczu podczas demontażu (spowodowane narzędziami, kluczami) - dopuszczalne


Cr9

Uszkodzenia mechaniczne - dopuszczalne


Cr10

CRIN z przyłączami śrubowymi - uszkodzenia śrubowych przyłączy elektrycznych, korozja - dopuszczalne


Cr11

CRIN z przyłączami śrubowymi - uszkodzenia śrubowych przyłączy elektrycznych, korozja - dopuszczalne


Cr17

Głęboka korozja zewnętrzna oraz powierzchni uszczelniających - dopuszczalne


Cr6

Uszkodzenia wtyczki - dopuszczalne


Cr5

Uszkodzenia wtyczki - dopuszczalne


Cr7

Uszkodzenia mechaniczne poprzez oznaczanie, grawerowanie, wytłaczanie - dopuszczalne


Screenshot 1


Screenshot 2


Screenshot 3


Screenshot 4


Screenshot 16


Screenshot 21


Screenshot 22Loader