DENSO REMAN


DENSO REMAN

Wymagania dot. stanu technicznego wymontowanych wtryskiwaczy Common Rail

Kryteria wtryskiwacz cr
1. Wtryskiwacz nie może być rozmontowany na części składowe.

2. Brak ewidentnych uszkodzeń korpusu spowodowanych nieprawidłową obsługą.

3. Wtryskiwacz musi być kompletny z rozpylaczem, elektromagnesem oraz króćcem dopływu paliwa.

4. Połączenia elektryczne lub wtyczki nie mogą być urwane lub uszkodzone.

5. Gwinty oraz odprowadzenia paliwa nie mogą być zdeformowane.

6. Numer zwracanego wtryskiwacza musi odpowiadać numerowi z zakupionej części.Przykłady nieakceptowalne
Wtrysk3

Brak elektromagnesu


Wtrysk4

Uszkodzenia wtyczki


Wtrysk5

Uszkodzenia wtyczki


Wtrysk1

Rdzeń rozmontowany


Wtrysk2

Brak rozpylacza


Wtrysk8

Uszkodzenia po kluczu podczas demontażu


Wtrysk7

Uszkodzenia mechaniczne


Wtrysk9

Uszkodzenia mechaniczne


Wtrysk6

Nadtopienia materiałuLoader