TURBOSPRĘŻARKA


1.
Zwracana, wymontowana część (rdzeń) musi być odpowiednikiem zakupionego
towaru objętego formą sprzedaży TR i wskazane jest, aby ją dostarczyć w
opakowaniu po zakupionym egzemplarzu. W przypadku braku oryginalnego
opakowania zwracana część musi być w jednoznaczny sposób opisana indeksem
zakupionego towaru.


2.
Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska rdzenie należy zabezpieczyć i
zapakować tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. Z wymontowanych części
(np. przekładnie kierownicze ze wspomaganiem, pompy, kompresory
klimatyzacji) należy usunąć pozostały w nich czynnik roboczy oraz zaślepić
gniazda korkami wyjętymi np. z zakupionego towaru.


3.
Przyjęta może zostać tylko część kompletna, nierozłożona na elementy
składowe oraz spełniająca niżej określone wymagania techniczne.MOTO REMO

Zahteve glede tehničnega stanja odmontiranih turbokompresorjev

Kryteria turbina
1. Turbokompresor ne sme imeti sledi razrahljanosti in mora imeti čitljive številke na nazivni ploščici

2. Ohišje ne sme biti počeno, deformirano ali s polomljenimi elementi, velja tudi za okoli rotorja.

3. Regulator mora biti privit na turbokompresor in ne sme biti mehansko poškodovan

4. Indeks vrnjenega jedra mora biti skladen z indeksem kupljenega gotovega izdelka.

Loader