TEAMEC


TEAMEC

Wymagania dot. stanu technicznego wymontowanych pomp wtryskowych Common Rail

Pompapodgl d
1. Obudowa pompy nie może być uszkodzona, silnie skorodowana ani po spaleniu.

2. Punkty mocowania i wystające elementy nie mogą być uszkodzone.

3. Brak ewidentnych oznak, śladów demontażu elementów pompy.

4. Połączenia elektryczne lub wtyczki nie mogą być urwane lub uszkodzone.

5. Połączenia gwintowe nie mogą być uszkodzone.

6. Powierzchnie przylegania nie mogą być zdeformowane ani uszkodzone.

7. Numer producenta / referencyjny na obudowie musi być czytelny i zgodny z numerem katalogowym.
Przykłady nieakceptowalne
Pompa2

Uszkodzenia zewnętrzne


Pompa4

Rdzeń wybrakowany lub uszkodzony


Pompa6

Uszkodzenia mechaniczne


Pompa3

Żadnych uszkodzeń mechanicznych


Pompa5

Silna korozja


Pompa1

Brakujące częściLoader