LAUBER


LAUBER

Zahteve glede tehničnega stanja odmontiranih pogonskih polosi

Kryteria polos
1.Navoji in poliutori ne smejo biti poškodovani.

2. Gred polosi ne sme biti počena, izkrivljena ali deformirana.

3. Dopušča se, da ni igelnega ležaja, ki se nahaja v notranjih zglobih nekaterih polosi. Os nasajenosti ležaja ne sme biti poškodovana.

4. Polos ne sme biti močno korodirana ali v stanju pregorelosti (oslabitev stabilnosti konstrukcije).

5. Čaša zgloba in njeni notranji elementi ne smejo biti počeni ali deformirani.

6. Dopušča se morebitni neobstoj krogle v zunanjem zglobu (obroč krogličnega ležaja ne sme biti poškodovan).

Loader