TEAMEC


TEAMEC

Zahteve glede tehničnega stanja odmontiranih klimatizacijskih kompresorjev

Kryteria kompresor klimy

1. Korpus wraz z kołem pasowym nie mogą być uszkodzone mechanicznie, bez widocznych pęknięć, silnie skorodowane lub po spaleniu (naruszenie stabilności konstrukcji).

2. Gniazda przyłączy do układu nie mogą być uszkodzone. Muszą zostać zaślepione korkiem z zakupionego kompresora.

3. Uchwyty nie mogą być połamane, zerwane lub popękane.

4. Zwracany rdzeń musi być odpowiednikiem – zamiennikiem zakupionego kompresora klimatyzacji.


5. Numer handlowy producenta umieszczany na korpusie musi być czytelny.

6. Zwracane rdzenie kompresorów nie mogą być zatarte, tarcza sprzęgła koła pasowego oraz koło musi dać się obrócić swobodnie o 360 stopni.

Przykłady nieakceptowalne
Kompresor klimy6

Core faulty or damaged


Kompresor klimy8

Core faulty or damaged


Kompresor klimy4

Missing transport shields (please install the shields from the new core before returning)


Kompresor klimy12

Cable cut to short


Kompresor klimy3

Transport shields at pressure holes


Kompresor klimy11

Cable cut short but is reparable


Kompresor klimy5

The compressor must be in the same condition as it was built in in the vehicle. It may not be dismantled. Core dismantled


Kompresor klimy7

Core corroded or burnt out


Kompresor klimy10

External damages


Kompresor klimy9

External damages


Kompresor klimy1


Kompresor znakLoader