DITERMANN


DITERMANN

Wymagania dot. stanu technicznego wymontowanych kompresorów klimatyzacji

Ditermann mockup
1. Korpus wraz z kołem pasowym nie mogą być uszkodzone mechanicznie, bez widocznych pęknięć, silnie skorodowane lub po spaleniu (naruszenie stabilności konstrukcji).

2. Gniazda przyłączy do układu nie mogą być uszkodzone. Muszą zostać zaślepione korkiem z zakupionego kompresora.

3. Uchwyty nie mogą być połamane, zerwane lub popękane.

4. Zwracany rdzeń musi być odpowiednikiem – zamiennikiem zakupionego kompresora klimatyzacji.

5. Złącza elektryczne rdzenia nie powinny być uszkodzone lub urwane, a w przypadku braku wtyczki pozostały przewód powinien być na tyle długi aby umożliwił przyłączenie nowej złącza.

6. Zwracane rdzenie kompresorów nie mogą być zatarte, tarcza sprzęgła koła pasowego musi dać się obrócić.
Przykłady nieakceptowalne
Kompresor3

Uszkodzenia zewnętrzne


Kompresor13

Uszkodzenia zewnętrzne


Kompresor5

Kompresor musi być w takim samym stanie w jakim był wymontowany z pojazdu. Nie może być rozmontowany. Rdzeń rozmontowany


Kompresor6

Kompresor kompletny


Kompresor14

Uszkodzenia mechaniczne


Kompresor7

Brakujące części


Kompresor2

Kompresor zabezpieczony korkami transportowymi z nowego rdzenia


Kompresor8

Rdzeń skorodowany lub spalony


Kompresor12

Kabel obcięty bardzo krótko ale może być naprawiony


Kompresor1

Rdzeń wybrakowany lub uszkodzony


Kompresor15

Rdzeń skorodowany lub spalony


Kompresor10

Kompresor zablokowany


Kompresor11

Kompresor nie zablokowany. Sprzęgło kompresora powinno się obracać w obie strony o 360°


Kompresor16

Rdzeń wybrakowany lub uszkodzony


Kompresor17

Rdzeń wybrakowany lub uszkodzony


Kompresor18

Uszkodzenia mechaniczneLoader