DENSO REMAN


DENSO REMAN

Zahteve glede tehničnega stanja odmontiranih klimatizacijskih kompresorjev

Kryteria kompresor klimy
1. Korpus wraz z kołem pasowym nie mogą być uszkodzone mechanicznie, bez widocznych pęknięć, silnie skorodowane lub po spaleniu (naruszenie stabilności konstrukcji).

2. Gniazda przyłączy do układu nie mogą być uszkodzone. Muszą zostać zaślepione korkiem z zakupionego kompresora.

3. Uchwyty nie mogą być połamane, zerwane lub popękane.

4. Zwracany rdzeń musi być odpowiednikiem – zamiennikiem zakupionego kompresora klimatyzacji.

5. Złącza elektryczne rdzenia nie powinny być uszkodzone lub urwane, a w przypadku braku wtyczki pozostały przewód powinien być na tyle długi aby umożliwił przyłączenie nowej złącza.

6. Zwracane rdzenie kompresorów nie mogą być zatarte, tarcza sprzęgła koła pasowego musi dać się obrócić.
Przykłady nieakceptowalne
Kompresor klimy5

The compressor must be in the same condition as it was built in in the vehicle. It may not be dismantled. Core dismantled


Kompresor klimy6

Core faulty or damaged


Kompresor klimy12

Cable cut to short


Kompresor klimy7

Core corroded or burnt out


Kompresor klimy8

Core faulty or damaged


Kompresor klimy4

Missing transport shields (please install the shields from the new core before returning)


Kompresor klimy3

Transport shields at pressure holes


Kompresor znak

zablokowane kompresory nie są akceptowane do zwrotu


Kompresor klimy1

Sprzęgło kompresora powinno się obracać w obie strony o 360°


Kompresor klimy10

External damages


Kompresor klimy9

External damagesLoader