CENTRALNA JEDNOSTKA WTRYSKOWA


1. Zwracana,
wymontowana część (rdzeń) musi być odpowiednikiem zakupionego towaru objętego
formą sprzedaży TR i wskazane jest, aby ją dostarczyć w opakowaniu po zakupionym
egzemplarzu. W przypadku braku oryginalnego opakowania zwracana część musi być w
jednoznaczny sposób opisana indeksem zakupionego towaru.


2.
Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska rdzenie należy zabezpieczyć i
zapakować tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. Z wymontowanych części (np.
przekładnie kierownicze ze wspomaganiem, pompy, kompresory klimatyzacji) należy
usunąć pozostały w nich czynnik roboczy oraz zaślepić gniazda korkami wyjętymi
np. z zakupionego towaru.


3.
Przyjęta może zostać tylko część kompletna, nierozłożona na elementy składowe
oraz spełniająca niżej określone wymagania techniczne.
BOSCH WTRYSK

Zahteve glede tehničnega stanja odmontirane centralne injekcijske enote

Kryteria centralna jednostka wtryskowa

1. Montiran regulator pritiska.

2. Ne pojavljajo se nobene mehanske poškodbe, še zlasti ne na tesnilnih površinah in navojnih povezavah.

3. Ni nobenih poškodb ohišja.

4. Injektorska enota mora biti kompletna, v zloženem stanju z nameščenim regulatorjem pritiska.

5. Montirana prepustnica skupaj s potenciometrom.

6. Indeks vrnjenega jedra mora biti skladen z indeksom kupljenega gotovega izdelka.Loader