BOSCH


BOSCH

Zahteve glede tehničnega stanja odmontiranih alternatorjev

Kryteria alternator

1. Alternator ne sme imeti sledi razrahljanosti, ne sme biti razstavljen ali nekompleten.

2. Pojavljajoč se v kompletu skupaj z jermenskim kolesom, mora biti vrnjen skupaj z nepoškodovanim kolesom.

3. Številke reference morajo biti čitljive in skladne z kataloškimi številkami proizvajalca. V primeru zaganjačev za kupljeni proizvod Boscha je možno vračati proizvode drugih proizvajalcev (Hella, Valeo, ipd.) pod pogojem, da jih sistem po vnosu tuje številke v katalog prepozna in priredi ustrezni številki Bosch.

4. Ne sme biti močne korozije.

5. Alternator tvori komplet skupaj z regulatorjem napetosti.

6.Blago mora biti vrnjeno zapakirano v originalne embalažne enote.
Przykłady nieakceptowalne
Alt1

Alternator rozmontowany - niedopuszczalne


Alt2

Brak regulatora - niedopuszczalne


Alt3

Brak plastikowej osłony - dopuszczalne


Alt14

Powierzchowna korozja bez ubytku materiału - dopuszczalne


Alt6

Brakuje jednego żebra w dolnej i górnej części - dopuszczalne


Alt11

Uszkodzenia otworu mocującego - dopuszczalne


Alt9

Wtyczka może być uszkodzona aż do wewnętrznego pierścienia uszczelniającego - dopuszczalne


Alt4

Wyłamany uchwyt - dopuszczalne


Alt8

Rolka napędowa może być uszkodzona lub wadliwa, dopuszczalny jest jej brak. Nakładka pod rolkę musi być jednak zamocowana na wale


Alt10

Uszkodzenie wtyczki sięgające na zewnętrzny pierścień uszczelniający


Alt5

Uszkodzona plastikowa osłona - dopuszczalne


Alt16

Wyraźna korozja materiału > 3cm2. Produkt był dawno wymontowany i leżał niezabezpieczony przed środowiskiem korozyjnym


Alt12

Dotyczy alternatorów chłodzonych cieczą: niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni uszczelniających


Alt13

Dotyczy alternatorów chłodzonych cieczą: niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni uszczelniającychLoader